Każdy poniedziałek do wykupionych 16 i 24 minut, Racing Kart dorzuca 8 minut GRATIS!

SODI GT5-R
Gokart od 140cm wzrostu
16 (+8) MINUT:

  69PLN

24 (+8) MINUT:

  89PLN

SODI LR5 Junior
Gokart od 125cm wzrostu
16 (+8) MINUT:

  69PLN

24 (+8) MINUT:

  89PLN

Nagrody za TOP miesiąca

SodiRX8
darmowe przejazdy dotyczą gokartów: Sodi RX8 i LR5
1 MIEJSCE:

  3 x 8 min

2 MIEJSCE:

  2 x 8 min

3 MIEJSCE:

  1 x 8 min

SodiLR5 Junior
darmowe przejazdy dotyczą gokartów: Sodi LR5
1 MIEJSCE:

  3 x 8 min

2 MIEJSCE:

  2 x 8 min

3 MIEJSCE:

  1 x 8 min

Poniedziałkowe +8 minut